Dự án chung cư Minh Quốc Plaza – Sản phẩm vàng chiến lược phía trung tâm